Visie Recreantengroep

Visie Recreantengroep

Met dank aan trainers Amir & Gazi Saab

Volleyballen als spel 

Voor de recreanten ligt bij ons de nadruk op het spel van volleyballen. Na het warmdraaien in de “warming-up” geven wij op speelse wijze aandacht aan: 

1.      basistechnieken, zoals de boven- en de onderhandse technieken, met de daarbij behorende uitgangspositie, omschakeling en verplaatsing over het veld; 

2.      het efficiënt serveren (leren plaatsen van de bal);  

3.      het op slimme wijze punten scoren. 

Bij de recreanten wordt over het algemeen niet hard gesmasht of geblokkeerd.  Het spelplezier staat voorop. Mocht je wel willen smashen of blokkeren, dan zullen de trainers zeker aanwijzingen op dit vlak geven tijdens oefeningen.  

Om het volleybal voor iedereen leuk te houden, wordt er telkens na driemaal serveren doorgedraaid. De focus ligt op spelen en niet op de complexiteit van systemen. 

Volleyballen als teamsport

Iedere speler heeft zijn eigen kwaliteiten in het veld. Bij de recreanten ligt de focus op de kwaliteiten van de spelers. Iedereen is waardevol in de groep voor de beleving van het volleyballen als spel. Volleyballen is nu eenmaal een teamsport.  

Volleybalmentaliteit

Daarom proberen wij iets van de volleybalmentaliteit over te brengen die wij van jongs af aan hebben geleerd, door onze spelers aan te moedigen om: 

1.      te applaudisseren bij mooie acties van zowel je medespelers als van de tegenstanders, waarmee je jouw waardering laat blijken; 

2.      direct aan je medespelers aan te geven wanneer je zelf vindt dat je een fout hebt gemaakt, waarmee je jouw inzicht en verantwoordelijkheid toont jegens je team en dat je een teamspeler bent; 

3.      je medespeler te bedanken als die jou geholpen heeft bij een eigen goede actie, met het geven van een goede pass of setup, waarmee je aantoont dat je bezig bent met een teamsport.