Contributie

Contributie

Bij betaling ineens voor 15 oktober € 88,00 of in 3 termijnen à € 30,00 uiterlijk te voldoen op 15 oktober, 15 december en 15 maart.

Leden die in een wedstrijdteam spelen zijn € 57,00 extra verschuldigd, te voldoen vóór 15 oktober

Donateurs en sympathisanten kunnen VCM steunen vanaf €7  per jaar.

Alle betalingen op ING banknummer NL56INGB0003811500 t.n.v. Volleybalclub Merenwijk te Leiden

Bestuur VC Merenwijk, juli 2020