Contributie

Contributie

Het seizoen loopt van september tot en met juni.

Contributie voor seizoen 2023/2024 is als volgt:
 
Voor een trainings lid is het €110 ; eventueel in 4 termijnen te voldoen, waarvan 3x € 27 en laatste termijn € 29.

Wedstrijdgeld:
Leden die in een wedstrijdteam spelen zijn €85 extra verschuldigd; eventueel in 4 termijnen te voldoen, waarvan 3x €48 en laatste termijn €51.

Donateurs:
Zij betalen minimaal €7,00 per jaar

Betalingstermijnen

  • 1e termijn vervaldatum: 15 oktober 2023
  • 2e termijn vervaldatum: 15 december 2023
  • 3e termijn vervaldatum: 15 februari 2024
  • 4e termijn vervaldatum: 15 april 2024

Overschrijven op rekening NL 56 INGB 0003811500 t.a.v. Volleybalclub Merenwijk

Heb je nog vragen over de contributie of de betalingsmogelijkheden, neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@vcmerenwijk.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat en wel vóór het einde van het lopende seizoen (uiterlijk 1 juli).

Neem contact op met secretaris@vcmerenwijk.nl.