Contributie

Contributie

Contributie voor spelende leden van seizoen 2021/2022 i.v.m. Corona compensatie 2020/2021 (eenmalige korting!)

Contributie:
3 termijnen à €15,00
Bij betaling ineens vóór 15 oktober 2021 €43,00
Wedstrijdgeld:
Leden die in een wedstrijdteam spelen zijn €22,00 extra verschuldigd, te voldoen vóór 15 oktober 2021


Nieuwe leden seizoen 2021/2022
Contributie:
3 termijnen à €30,00
Bij betaling ineens vóór 15 oktober 2021 €88,00

Wedstrijdgeld:
Leden die in een wedstrijdteam spelen zijn €58,00 extra verschuldigd, te voldoen vóór 15 oktober 2021

Donateurs:
Zij betalen minimaal €7,00 per jaar

Betalingstermijnen
1e termijn vervaldatum: 15 oktober 2021
2e termijn vervaldatum: 15 december 2021
3e termijn vervaldatum: 15 maart 2022

Overschrijven op rekening NL56INGB0003811500 t.a.v. Volleybalclub Merenwijk