In Memoriam

Harry Nijmeijer 1944 - 2015

harry nijmeijer


harald2Harald Hundscheidt 1969 - 2011

Op 14 april 2011 is onze voorzitter Harald Hundscheidt onverwacht overleden. 10 jaar geleden maakte onze volleybalvereniging Merenwijk voor het eerst kennis met Harald. Een boom van een vent die met zijn lange uitschuifarmen en snelheid zo goed als elke bal van de tegenpartij wist te blokken. Harald hield niet van verliezen en was zeer fanatiek in het spel.

Nog in hetzelfde seizoen werd hij tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2002 tot voorzitter van de vereniging gekozen. Als voorzitter was hij zeer gedreven en deskundig. Zijn speeches waren kort, krachtig en ter zake. Een vergadering duurde nooit te lang en bij onregelmatigheden liet hij zijn vakmanschap gelden.

Met het jaarlijkse Tulpentoernooi had hij de regie stevig in handen en kreeg het altijd voor elkaar om een goede poule-indeling te maken.

Harald stond altijd voor iedereen klaar. Als je bijvoorbeeld belde dat je computer het weer eens niet deed, dan stond hij als het even kon dezelfde dag nog op de stoep om het probleem op te lossen

Harald was de spil van onze vereniging, een dijk van een kerel, die we als vereniging in ons hart hebben gesloten en niet los zullen laten.

Harald, wij zullen je missen


dick2Dick Roosenboom 1942-2007

Op 16 februari 2007 is onze oud voorzitter en lid van verdienste Dick Roosenboom overleden. Bijna 30 jaar is Dick betrokken geweest bij het wel en wee van de Volleybalclub Merenwijk. Hij heeft bijna alle functies die er te vervullen waren ooit bekleed:

Secretaris, lid kascontrolecommissie, lid feestcommissie, lid technische commissie, lid commissie van beroep, zaalwacht, scheidsrechter, trainer en last but not least voorzitter gedurende 6 jaren. Bij het beëindigen van het voorzitterschap, op 26 juni 1997, kreeg hij een oorkonde als lid van verdienste. We hebben Dick leren kennen als een doortastend, collegiaal en warm mens. Hij was er ook altijd. Als hij verstek liet gaan, dan zat hij in Engeland voor school of in zijn geliefde Griekenland. Bij jubilea, klutstoernooien en andere festiviteiten was Dick altijd betrokken. Hij heeft zelfs een keer een wadlooptocht georganiseerd voor VCM-leden.

De hele periode van bijna 30 jaar heeft Dick ook gevolleybald in verschillende teams, waarvan zo'n 13 jaar in Mix 2. Dat was een gezellig team, maar er werd ook lekker gevolleybald en ze werden ook een aantal keren eerste in hun poule. Als het een keer minder goed liep in een set dan wist Dick iedereen weer op te peppen om er voor 120% tegen aan te gaan. Dick hield niet van verliezen. Na afloop van de wedstrijden was er altijd gelegenheid om uitgebreid na te praten. Op Broekplein is de tafel voor Mix 2 jarenlang een begrip geweest. De tafel werd door André, de kantinebaas, vrijgehouden. Dick kon dan altijd intens genieten van de gezellige sfeer, het biertje en zijn shagjes. Mix 2 was vaak de laatste groep die donderdagavond/vrijdagochtend naar huis ging. We missen Dick al sinds september 2005 als volleybalmaat. Even leek het er op dat hij toch nog terug zou kunnen komen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Dick, bedankt voor al je vriendschap.!