Contributie

Contributieregeling 2017 - 2018

Contributie:
3 termijnen à € 30,00
Bij betaling ineens voor 15 oktober 2017 € 88,00

Betalingstermijnen:
- 1e termijn vervaldatum: 15 oktober 2017
- 2e termijn vervaldatum: 15 december 2017
- 3e termijn vervaldatum: 15 maart 2018

Wedstrijdgeld:
Leden die in een wedstrijdteam spelen zijn € 57,00 extra verschuldigd, te voldoen vóór 15 oktober 2017

Donateur:
Donateurs betalen minimaal € 7,00

Alle betalingen op ING banknummer NL56INGB0003811500 t.n.v. Volleybalclub Merenwijk te Leiden

Bestuur VC Merenwijk
Leiden, 29 juni 2017