Nomineren voor VCM'er 2014

Zoals elk jaar wordt er tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt wie de VCM'er van het jaar geworden is. Hiervoor kan iedereen een lid nomineren. Dit kan d.m.v. de formulieren die je in de blauwe emmer kunt deponeren, maar het kan ook via e-mail.

In dat laatste geval stuur je een e-mail naar redacteur@vcmerenwijk.nl met daarin vermeld:

  • De persoon die je nomineert
  • Korte motivatie
  • Je eigen naam

De VCM'er van het jaar is een man/vrouw die zich tijdens dit jaar bijzonder heeft ingezet of een positieve bijdrage heeft geleverd aan de vereniging. Daarvoor wordt hij/zij dan in het zonnetje gezet en mag de wissel-emmer een jaar lang op de schoorsteenmantel zetten.

Bestuursleden en trainers kunnen niet genomineerd worden.

Wie waren de VCM'ers tot nu toe:

2010: Arnold Kientz
2011: Lya Stol
2012: Marcel Dobbe
2013: Henk Vermeulen