Aanmelden

Aanmeldingsformulier VC Merenwijk
Achternaam (*)
Vul a.u.b. uw naam in.
Voorletters (*)
Vul a.u.b. uw voorletter(s) in.
Voornaam (*)
Vul a.u.b. uw voornaam in.
E-mailadres (*)
Vul a.u.b. uw e-mailadres in.
Geslacht (*)
Vul a.u.b. uw geslacht in.
Geboortedatum (*)
Vul a.u.b. uw geboortedatum in.
Uw adres (*)
Vul a.u.b. uw adres in.
Postcode (*)
Vul uw postcode in.
Woonplaats (*)
Vul uw woonplaats in.
Telefoonnummer
Invalid Input
Mobiele nummer
Invalid Input
Aanmelden
Invalid Input
Toestemming
Ongeldige invoer
Vraag of opmerking
Wat is uw vraag of opmerking?
Vul de code in (*) Vul de code in
  Ververs
Ongeldige invoer

Deelnameregeling

  1. Aanmelden tot het lidmaatschap van de V.C.Merenwijk geschiedt door middel van bovenstaand formulier. Het bestuur is gerechtigd in bepaalde gevallen onder opgaaf van redenen, de aanmelding als lid te weigeren.
  2. Elk lid van de vereniging verbindt zich voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat en wel vóór het einde van het lopende seizoen (1 juli).
  3. Bij opzeggingen, die binnenkomen na het einde van het lopende seizoen en bij tussentijdse opzeggingen, blijft de contributie voor een heel jaar verschuldigd: behoudens bijzondere omstandigheden, weke geheel ter beoordeling zijn van het bestuur.
  4. De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedraagt € 88,-- per jaar, of 3 termijnen van € 30,00 te voldoen respectievelijk vóór 15 oktober, 15 december 2017 en 15 maart 2018. Wedstrijdspelers betalen € 57,-- extra, te voldoen voor 15 oktober 2017. Bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap zal de penningmeester een berekening maken voor de nog lopende periode. Zie ook de pagina Contributie.
  5. De contributie en wedstrijdgelden worden voor het nieuwe seizoen als voorstel van de penningmeester op de Algemene Ledenvergadering ingebracht. Het gironummer van de VCM is NL56INGB0003811500 t.n.v. de penningmeester van de Volleybalclub Merenwijk.
  6. Bij het niet nakomen van het gestelde in bovengenoemde regeling, houdt het bestuur zich het recht voor, de betrokkene van verdere deelname uit te sluiten, zonder ontslag van contributieverplichtingen.

Secretariaat:

Annemarie van Arkel
E-mail: secretariaat@vcmerenwijk.nl